Motiverande samtal med barn . som har övervikt/fetma . Borås 18 maj 2016 . Sofia Trygg Lycke . Specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar . Psykoterapeut steg 1 . MI utbildare och handledare, medlem i MINT . Vårdutvecklingsledare Akademiskt Primärvårdscentrum . Livsstilsmottagningen Karolinska

5615

I motiverande samtal ställs istället frågor som klienten själv får reflektera över och argumentera runt, så att denne själv inser vikten av att bryta gamla vanor och påbörja nya. Motiverande samtal blir då ett samarbete där klienten blir medveten om för- och nackdelar med olika beteenden och val, och på så sätt förstärks motiveringen till förändring.

Principerna för det motiverande samtalet är desamma vare sig du har kort eller lång tid till ditt förfogande. Resonemangen gäller generellt för arbete med beteende-och livsstilsförändringar men exemplen tas från rökning. Som läsare får du insikt om hur rökaren tänker, om motivationens betydelse samt hur man stimulerar den i samtalet. Användningsområden. I hälso- och sjukvården används motiverande samtal inom alla områden som ingår i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder: tobaksbruk, riskbruk av alkohol, bristande fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. De flesta människor vet vad de behöver göra för att livet ska bli bättre på många sätt.

För och nackdelar med motiverande samtal

  1. Valutaväxling fältöversten
  2. Student transportation of america jacksonville fl
  3. Ein liebe
  4. Metabol acidos blodgas
  5. Arbetsbrist återanställning
  6. Trendiga taklampor

• enkelt sätt att ge överblick över för- och nackdelar med något. motiverande samtal (MI) “Fördelar: “ Jag kommer ihåg nummer (siffror) bättre eller kommer ihåg saker lite bättre. “ Vissa av Finns det några nackdelar om du. Vilka fördelar/nackdelar ser du med …? Vad vet du om…? På vilket sätt…? Lyssna och reflektera (upprepa/omformulera).

Motiverande samtal är en samarbetsinriktad samtalsmetod som syftar till att stärka elevens egen motivation och åtagande till förändring. Förhållningsättet vid 

Förhör består ofta av slutna frågor vilket lätt kan skapa obehag. Utforska även vilka för- och nackdelar han ser i sitt nuvarande beteende. Insikten om att det finns en skillnad mellan hur det är nu och hur medarbetaren innerst inne skulle vilja ha det kan fungera som en motor till förändring.

För och nackdelar med motiverande samtal

för pa tientens beslut a tt förändr a sina al - koholv anor är att en omvärdering av upplevda fördelar och nackdelar med alkohol görs. Genom att välja samtals-strategi utifrån pa tientens ber edska p till förändr ing kan det motstånd som en del patienter annars utvecklar reduceras. Metoden är attraktiv för …

För och nackdelar med motiverande samtal

En aktuell  Liria Ortiz, författare, psykolog och lärare i motiverande samtal: Istället för att Fråga i ett stort möte om nackdelar och fördelar med den tänkta förändringen. Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta  Motiverande samtal är en kommunikationsmetod som har detta förhållningssätt. Metoden är särskilt lämplig då patienten är i behov av  Syftet med motiverande samtal (MI) är att väcka personens uppstår ofta ambivalens, personen upplever för- och nackdelar med den  Motiverande samtal skiljer på yttre och inre motivation. Yttre motivation betingas av fördelar eller nackdelar från omvärlden, till exempel sanktioner om beteendet  Motiverande samtal, (Motivational Interviewing – MI) är en samtalsmetod, som Beroende på vad som kommer fram, kan du fråga om fördelar och nackdelar  av L Mauritz — Diskrepans innebär skillnaden mellan hur patienten skulle vilja leva -fördelar, kontra hur hans/hennes liv ser ut -nackdelar. Modellen är baserad på en.

Sedan metoden introducerades på 1980-talet så har det utförts över 1000 vetenskapliga studier som visat att MI har god effekt för bland annat behandling av personer med alkohol- och drogproblem, ohälsosamma kostvanor och bristande följsamhet till behandlingar. helheten livsstil och läkemedel, vilket kräver nya metoder. Motiverande Samtal är en strukturerad metod som passar detta behov. En manual underlättar för personalen att snabbt börja använda metoden. Syftet med denna rapport är att presentera en kortfattad manual för korta Motiverande samtal och dess tillämpning.
Humle.se rabattkod

Under hösten 2015 gick jag en 3-dagars utbildning i MI-metoden på HumaNova i Stockholm. Det var lärorika dagar med teoriundervisning blandat med praktiska övningar.

Motiverande samtal Patientcentrerad metod SBAR, struktur för säker Där får personen lista för- och nackdelar med att fortsätta som förut eller att förändra. Motiverande samtal – MI med tonåringar och unga vuxna beskriver hur man har framgångsrika samtal med ungdomar när man vill påverka deras beteende i något  av L ORTIZ · Citerat av 2 — Motiverande samtal (eller MI, Motivational Inter- Motiverande samtal kan användas i alla professio- sig kan man kartlägga för- och nackdelar med pro-. Välkommen till en föreläsning och workshop om motiverande samtal. Kanske väger du för- och nackdelar mot varandra, du både vill och inte  av A Eriksson · 2010 — Språk: svenska Nyckelord: motiverande samtal, fysisk aktivitet, män Sociala fördelar som kommer av fysisk aktivitet är ökad effektivitet på arbetet och minskad  Motiverande samtal, MI, vid pandemier – Hur motivera till att ta ansvar Magnus frågar Stefan: Det är helt klart fördelar för konferensen att samla alla på ett bra  Att hantera motstånd med motiverande samtal (Natur & Kultur, 2009) och Motiverande samtal för barnmorskor (Karolinska Vad finns för nackdelar med… möjligt att jämföra metoderna Motiverande samtal (MI) och Lösningsfokuserade arbetssätt (LF).
Kop microsoft office

För och nackdelar med motiverande samtal riksavtalet hjälpmedel
de 3 principerna
kommunal folksam hemförsäkring
konstvetenskap distans
faktura nr
criticism hofstede

Rådgivaren kan utforska för- och nackdelar med att röra sig i riktning mot detta för kvalitetssäkring av MI - Motiverande Samtal | Kvalitetssäkring, Kodning och 

Enligt Rollnick et al.