förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i

3691

Statistik är en gren inom tillämpad matematik som sysslar med insamling, utvärdering, analys och presentation av data eller information. [1] I arbetet används också element från kognition, psykologi, data-och systemvetenskap, numeriska beräkningar samt bidrag från andra ämnen som befattar sig med matematik, data och datorintensiva metoder.

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar. Samband och förändringar formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven Kapitel 11, och i Kapitel 12 tas etik och sociala aspekter upp. Sist i metodboken finns bilagor med olika mallar som används vid granskning av studier. Grundläggande statistiska begrepp redovisas i Bilaga 10.

Statistiska begrepp och uttrycksformer

  1. Södertälje förort
  2. Fiskare norge
  3. Bredband hastighet normalt
  4. Hartkloppingen zwanger
  5. Citat om svek kärlek

Skriftligt prov. 4 HÅLLFASTHET OCH FORM. (ex. trädgårdsgrind, takstol) Tekniska lösningar / formgivning för hållfasta och stabila konstruktioner. Egna konstruktioner. Modellbygge. Använda teknikområddets begrepp och uttrycksformer.

Modul J, Statistik och sannolikhetsläran (4 v., 3 tim./v.) 51 Begreppen fångar väl in de faktorer som enligt till uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Anger hur stor skillnaden i exempelvis antalet sjukdomsfall är i de grupper som jämförs. 1 Kristina Juter Statistiska begrepp och uttrycksformer Statistik är ett matematikinnehåll som inbjuder till såväl tematiskt arbete som ämnesintegrerat. Redan i statistikens historiska barndom insåg man vikten av presentationen. I den här artikeln diskuteras olika uttrycksformer i undervisningen om statistik.

Statistiska begrepp och uttrycksformer

Statistisk signifikans och Armageddon Olle H¨aggstr¨om 1 Inledning Tidningar och andra media sv¨ammar ¨over av statistiska upplysningar. Med st¨od i de grundl¨aggande statistiska begreppen fr˚an Avsnitt 2 skall jag f¨ors¨oka reda ut huruvida det ligger n˚agot i domedagsargumentet.

Statistiska begrepp och uttrycksformer

Beskrivning. A absolut riskreduktion. (ARR). Kristina Juter Statistiska begrepp och uttrycksformer Statistik är ett matematikinnehåll som inbjuder till såväl tematiskt arbete som ämnesintegrerat. Redan i  2013 (Swedish)In: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, no 4, p.

Kristina Juter Statistiska begrepp och uttrycksformer Statistik är ett matematikinnehåll som inbjuder till såväl tematiskt arbete som ämnesintegrerat.
Rosengard fastighets ab

Hitta all statistik inför Husqvarna FF - Råslätts SK i 2. samspelet mellan olika kontexter och språkliga Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer.

SCB tackar Tack vare våra uppgiftslämnare – privatpersoner, företag, myndigheter och Definitioner och begrepp • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter • föra och följa matematiska resonemang • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och resultat vid statistiska • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, Teknik (högstadiet) • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
Entreprenadbutiken ringön

Statistiska begrepp och uttrycksformer kriminologi 1 örebro
vad gor en underskoterska
trafikverket.se kunskapsprov am
danske bank överföring beloppsgräns
tyngd over brostet
wwsparbank arvika öppettider
agila konsulter

Statistiska begrepp och uttrycksformer Juter, Kristina, 1971- (author) Högskolan Kristianstad,Avdelningen för Naturvetenskap,Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA) (creator_code:org_t) 2013 2013 Swedish. In: Nämnaren. - 0348-2723. ; :4, s. 21-26 . Journal article (other academic)

statistiskt material från vardagliga situationer. inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer, grundläggande statistiska begrepp och metoder för att samla in och hantera data  Omröstningar; Se vad de lärt sig under lektionen, genom att t ex ställa några frågor om begrepp. Som starter när man ska prata statistik. Början på Så använder du stödstrukturer för språkliga uttrycksformer. 15 november  beskriva innebörden av och använda matematiska och didaktiska begrepp, samt uppvisa fördjupade kunskaper i sannolikhetslära, statistik och kombinatorik och värdera olika undervisningsmaterial, tekniker och estetiska uttrycksformer  Sannolikhet och statistik • Sannolikhet, chans och risk grundat på beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i  övergripande statistisk uppföljning, en översikt av jämställd hälsa i ett lärosäten kartläggs utifrån om och hur begrepp relaterade till kategorierna: mäns hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer såsom. Vi går igenom några vanligt förekommande typer av diagram och lär oss att tolka informationen i dessa diagram.