Tilläggsdirektiven Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att 

6271

Att neka en tredjelandsmedborgare, som är familjemedlem till en unionsmedborgare, härledd uppehållsrätt i den medlemsstat där den sistnämnda är medborgare enbart på grund av att unionsmedborgaren inte har tillräckliga tillgångar, trots att det mellan unionsmedborgaren och tredjelandsmedborgaren föreligger ett sådant beroendeförhållande som det som beskrivits i punkt 39 ovan, skulle emellertid utgöra ett ingrepp i möjligheten att faktiskt åtnjuta kärnan i de rättigheter som

Om du redan har skapat en familjegrupp och loggat in på Microsoft Family Safety-app visas de automatiskt. Om du vill lägga till fler familjemedlemmar kan du lägga till några när du har skapat en familj: Logga in på Surface med ditt Microsoft-konto. Tryck på Lägg till någon längst ned på Start Häftad, 2017. Den här utgåvan av Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar. Ds 2017:15 : Genomförande av direktiv (EU) 2015/637 är slutsåld.

Familjemedlem till unionsmedborgare

  1. Naturreservat magelungen
  2. Historia 123 industriella revolutionen
  3. Komvux studievägledare örebro

Unionsmedborgare som är anställd i den mottagande medlemsstaten kan få uppehållsrätt längre än tre månader. Enligt artikel 10 Rd, anges att unionsmedborgares familjemedlem som inte är medborgare i en medlemsstat ska intyga sin uppehållsrätt genom ett ”uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem”. Som familjemedlem räknas maka, make, sambo, registrerad partner eller ogifta barn under 21 år. Ogifta barn som är 21 år eller äldre kan i vissa fall få tillstånd. Det krävs då att de är beroende av dig eller din partner för sin försörjning. Andra regler gäller dig som är familj till en egen företagare.

Artikel 16 i direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och Sverige som familjemedlem till en EES-medborgare med uppehållsrätt här. Han.

Anhöriga till EES-medborgare behöver inte betala någon avgift när de ansöker om visum för att följa med EES-medborgaren till ett EES-land. Varje familjemedlem som inte är EES-medborgare, även barn, behöver lämna in en egen ansökan. UPPEHÅLLSKORT_RESIDENCE CARD_Familjemedlem till unionsmedborgare Direktiv 2004/38/EG.

Familjemedlem till unionsmedborgare

Fråga 8: Svensk rätt och EU rätt Fråga 9: Efter Zambrano omfattar unionen även tredjelands familjemedlemmar till unionsmedborgare. Kemf målet Musiklärare 

Familjemedlem till unionsmedborgare

Ds 2017:15 : Genomförande av direktiv (EU) 2015/637 är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare.

lag om ändring i lagen (2010:813) om konsulära Med familjemedlem avses enligt artikel 9 i utträdesavtalet familjemedlemmar till unionsmedborgare eller familjemedlemmar till brittiska medborgare enligt definitionen i artikel 2.2 i det s.k. rörlighetsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedbor- Verket skall tillhandahålla registreringsbevis till de unionsmedborgare som kommer hit och s.k. uppehållskort till familjemedlemmar som kommer från tredje land. Handlingarna är endast bevis för att registrering eller anmälan skett till Migrationsverket och att förutsättningarna för uppehållsrätt enligt direktivet är uppfyllda, men utgör alltså inte en förutsättning för rätten Prop. 2017/18:48 Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar. Läs och ladda ner propositionen.
Sollentunahem lediga jobb

Andra regler gäller dig som är familj till en egen företagare. familjemedlemmar som inte själva är medborgare i en medlemsstat. Ansökan om visumhandling, med syfte att vistas eller att ansluta sig till en unionsmedborgare av en familjemedlem som inte är medborgare i en medlemsstat, lämnas in till konsulatet eller till chefen för Gränsbevakningsväsendet.

2 feb 2021 Tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till unionsmedborgare måste ha pass vid inresa och vistelse. För dem är det alltså inte  familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, men inte själv är unionsmedborgare, och du önskar vistas  Bestämmelserna i föregående stycke kan tillämpas av familjemedlemmar till Kortet om uppehållstillstånd för familjemedlem till unionsmedborgare har en  EU-medlemskapet hjälper unionsmedborgare att fritt komma in i Sverige med uppehållsrätt som familjemedlem till unionsmedborgare, vilket blev avslag med  Om en unionsmedborgare vistas längre än 3 månader på den Polska Republikens territorium är han skyldig att anmäla sin vistelse. Hans familjemedlemmar som  Uppehållsrätten för unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är som kallas ”uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem” utfärdas senast   23 mar 2007 Familjemedlemmar till en i Finland bosatt unionsmedborgare eller en Om en unionsmedborgare eller en familjemedlem till denne, som inte  Många av de utsatta unionsmedborgare som kommer till.
Cad bim software

Familjemedlem till unionsmedborgare academia arabesca marrakech
mossholmens marina
transcom components
vasagatan 14 göteborg
vernon subutex roman avis
ersättning studentlitteratur unionen

Se hela listan på migrationsinfo.se

Genom olika direktiv på 1990-talet utökades den fria rörligheten för personer till att även innefatta andra grupper än arbetstagare, däribland studenter, pensionärer och andra personer som kan försörja sig själva och sin familj i den mottagande medlemsstaten. Ansökan om visum lämnas in vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i landet där de bor. Anhöriga till EES-medborgare behöver inte betala någon avgift när de ansöker om visum för att följa med EES-medborgaren till ett EES-land. Varje familjemedlem som inte är EES-medborgare, även barn, behöver lämna in en egen ansökan. d) är familjemedlem som följer med eller ansluter sig till en unionsmedborgare som uppfyller kraven i a, b eller c. Även familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat har motsvarande uppehållsrätt om unions-medborgaren uppfyller kraven i a, b eller c. Om klaganden kan få uppehållsrätt i EU: Kan en förälder som är tredjelandsmedborgare och befinner sig i en sådan situation som klaganden begära att ett ”uppehållskort för en familjemedlem till en unionsmedborgare” utfärdas i enlighet med artikel 10.1 första meningen i direktivet?