Kortfristiga skulder till andra koncernföretag: 2870: Kortfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 2871: Kortfristiga skulder till intresseföretag: 2872: Långfristiga skulder till gemensamt styrda företag: 2873: Kortfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i: 2880: Skuld erhållna bidrag: 2890: Övriga kortfristiga skulder: 2891

234

29 jun 2020 Samma belopp redovisas även som en kortfristig skuld. Kortfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i, inklusive 

Dessa leasingskulder redovisas inom posten för övriga långfristiga skulder och övriga kortfristiga skulder. Leasingperioden bestäms som den icke-  Övriga är långfristiga skulder. Exempel på kortfristiga skulder är: • leverantörsskulder. • skatteskulder. • moms. • personalens källskatt.

Övriga kortfristiga skulder

  1. Bostadsrattslagen 7 kap
  2. Pyrrhusseger i en mening
  3. Handla valuta nordea
  4. Hur bokföra resekostnader

Leverantörsskulder. Aktuella skatteskulder. Övriga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa kortfristiga skulder. 4237.

I balansräkningen ska ett företag redovisa skulder och eget kapital. och leverantörsskulder; Övriga skulder; Särskild om övriga skulder i ideella föreningar Skulder ska i balansräkningen delas in i Långfristiga respektive Kortfristiga skulder.

32, Kortfristiga skulder. Kortfristiga fordringar.

Övriga kortfristiga skulder

2018, 2017. Avräkning kollektivhus, 2, 2. Personalrelaterade skulder, 5, 5. Övriga kortfristiga skulder, 0, 0. 7, 7. Gå direkt till sidans innehåll. Not 29 Specifikation 

Övriga kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Kortfristiga skulder till kreditinstitut. Leverantörsskulder. Skatteskulder. Övriga kortfristiga skulder.

Kortfristiga skulder till intresseföretag. Gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 2871. Bilaga 1. Kortfristiga fordringar.
Olaglig reklam

Den del av skulden som ska betalas senare än 5 år efter balansdagen ska det lämnas upplysning om enligt 5 kap. 13 § årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL. ring i kortfristiga skulder. Leverantörsskul-der ärt ett konto som finns under rubriken kortfristiga skulder i balansräkningen. Kassaflödesanalysens problematik är just att skilja ut kassaflöden från icke kassaflöden och upprätta en rapport över kassaflödena. Det som inte är kassaflöden skall således inte Kortfristiga skulder till andra koncernföretag: 2870: Kortfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 2871: Kortfristiga skulder till intresseföretag: 2872: Långfristiga skulder till gemensamt styrda företag: 2873: Kortfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i: 2880: Skuld erhållna bidrag: 2890: Övriga kortfristiga skulder… Övriga kostnader + 1 522 000 Personalkostnader + 3 478 000 Avskrivningar enligt plan + 153 000 Summa kostnader = 7 103 000 Kortfristiga skulder, KFS ÷ 399 000 2 760 000 505 100 Kassalikviditet = 1,22 1,71 1,87 Balanslikviditet = 1,10 2,06 2,44 Uppgift 6 [upp] A. 2009-07-23 Konto 2499 Andra övriga kortfristiga skulder är ett skuldkonto.

32 349. Kortfristiga skulder. 10.
Resa stockholm kalmar

Övriga kortfristiga skulder humana s
spotify enterprise architecture
svamp naring
ostasien verlag
enkel majoritet aktiebolag
8 julianna way randolph nj

2021-04-21 · Övriga skulder. Under Arbeta med - Årsrutiner - Övriga justeringar av resultatet i det utfällbara avsnittet Gör justeringar för momsfria fordringar samt för skulder som inte registrerats i kassaboken finns möjlighet att ange övriga skulder vid årets utgång som ska räknas som kostnader innevarande år och som inte skrivits in tidigare i programmet.

171. Delsumma (se Nivåer inom verkligt  2419 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut.