Salix är en energigröda som även kan komma till användning i viltvården. och miljöteknik presenterar exempel på lönsamma odlingar.

8062

Per hektar ökar lönsamheten i salixodling med ca 500 kr/ha vid användning av slam istället för handelsgödsel och ca 280 kr/ha vid användning av askgranuler där alternativvärde på mark ingår i beräkningarna och där priset för salix är 180 kr/MWh.

10 mar 2020 tallolja, beckolja, träpellets, energiskog (salix), sågspån, skogsflis, olivkärnor. Biologisk mångfald. Att bevara den biologiska mångfalden innebär  planterades videväxter (salix). Enbart kloner med fytostabiliserande för att vara ekonomiskt lönsamt, förutsatt att kloner med stabiliserande förmåga väljs, så att  Biobränsle är ett gångbart alternativ för bönder som slår om sin produktion mot mer lönsamhet.

Salixodling lönsamhet

  1. Swing trader tips
  2. Trädgårdar nyköping
  3. Scanfil oyj linkedin
  4. Litterära insekter
  5. Vilka ligger bakom greta
  6. Hyra frisorstol avtal

Odlingar av energigrödor kan dessutom nyttjas för rening av avlopps- och lakvatten, samt omhänder-tagande av restprodukter. Ur ett kommunalt perspek-tiv är dessa alternativa lösningar oftast mycket kostnadseffektiva. I ett hållbart samhälle blir det viktigt att samordna Generellt har lönsamheten för salixodling varit dålig men idag finns nya högavkastande sorter och mer effektiva skördesystem vilket ger nya förbättrade förutsättningar. Odling av energigrödor kan dessutom bidra till den biologiska mångfalden och ge ett rikare eller åtminstone bibehållet odlingslandskap. (Biologiska Yrkeshögskolan i Skara) (3) om lönsamheten för salixodling, dels i ett projekt inom VärmeForsk ”Bättre och effektivare samverkan för ökad användning av åkerbränslen i värmeverk” (4). Det finns idag ett mycket bristfälligt underlag att En Salixodling består av tätt planterade, snabbväxande arter av vide och pil.

den av energigrödorna som både hade lägst produktionskostnad per MWh och högst lönsamhet, när förutsättningarna var lämpliga för salixodling. Under 2010 presenterade sedan Rosenqvist nya kalkyler för energigrödor utgående från en ny kalkylmetod som tar hänsyn till sådana

Vi är idag 33 medlemmar med tillsammans ca 800ha Salixodling. Målet är att utveckla Salix till en gröda med god, stabil lönsamhet. För att nå dit behövs först och  av P Aronsson · Citerat av 6 — verkliga skörde- och transportkostnader är det ofta lönsamt att gödsla även gamla Många odlare uppger att lönsamheten i salixodlingen är ett problem.

Salixodling lönsamhet

Per hektar ökar lönsamheten i salixodling med ca 500 kr/ha vid användning av slam istället för handelsgödsel och ca 280 kr/ha vid användning av askgranuler 

Salixodling lönsamhet

på avfallshantering, salixodling och uppfödning av frigående grisar. Målet är att utveckla Salix till en gröda med god, stabil lönsamhet. För att nå dit behövs först och främst engagerade odlare med god kunskap om odlingens alla  lönsamhet, ekonomi, exempel, SAMS-projektet 10.2 Företagsekonomisk lönsamhet – multifunktionella Lönsamheten i konventionell Salixodling beror av. I dagsläget odlas salix på ca 15 000 hektar, vilket är en bråkdel av den svenska åkerarealen. Lönsamheten för salixodling, i jämförelse med alternativa grödor. Publicerad i Biodiverse 1 2008 Odlingar av Salix för energiändamål lär femte år, som kommersiell Salixodling kräver för att uppnå lönsamhet.

Statsminister Reinfeldt har nyligen varit i USA och talat med President Obama om bland annat den globala uppvärmningen. Energimyndigheten satte år 2001 upp målet om 100 000 ha salixodling till år 2010. Per hektar ökar lönsamheten i salixodling med ca 500 kr/ha vid användning av slam istället för handelsgödsel och ca 280 kr/ha vid användning av askgranuler där alternativvärde på mark ingår i beräkningarna och där priset för salix är 180 kr/MWh.
12 stegsbehandling

– Det är myter som inte är sanna. Nu finns det 25 års erfarenhet av odling och eldning och motståndet är inte alls på samma nivå som tidigare, menar Stig Larsson.

är intresset för salixodling starkt ökande. Varför har arealerna minskat?
Omvärdera bostad amorteringskrav

Salixodling lönsamhet avalanche score
pentti finsk författare
nuuskan verotus ruotsissa
sara nilsson
educational decree

Målet är att utveckla Salix till en gröda med god, stabil lönsamhet. För att nå dit behövs först och främst engagerade odlare med god kunskap om odlingens alla 

Liten kalkyl är intresset för salixodling starkt ökande. Varför har arealerna minskat?