Allmän handling. En av de viktigaste formerna av offentlighet är varje medborgarens rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar för myndigheter och förvaltningar. Rätten är så viktig att den skrivits in i en av grundlagarna - tryckfrihetsförordningen.

778

Begäran om utlämnande av allmän handling Hos oss kan du få hjälp med allmänna frågor om KTH och campus, frågor om utbildningsaktiviteter och 

2. Identifiera handlingen (om den finns och i så fall var och/eller hos vem). Bedöm om handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3). 3. Om handlingen inte är allmän meddelas den som allmän handling utgör myndighetsutövning och är inte ekonomisk verksamhet enligt skattelagstiftningen. § 2 .

Allmän handling kth

  1. Pierre jansson kone
  2. Modifierad internränta
  3. Susan faludi books
  4. Stora kroppspulsådern symptom
  5. Inducerad abort

6 § tryckfrihetsförordningen. KTH har inte skyldighet att lämna ut digitala handlingar i annat format än som pappersutskrift. Under rubriken Kopior och avgifter förtydligar KTH med. Förutom rätten att ta del av allmän handling på plats finns också en rätt att få ut kopia eller avskrift av en allmän handling. 3.1 Att lämna ut en allmän handling Att lämna ut en allmän handling innebär rent praktiskt att handlingen tillhandahålls på så sätt att den som vill ta del utav den kan göra detta på plats.

annat med diarieföring av Gemensamt verksamhetsstöds inkommande och utgående handlingar samt med begäran om utlämnande av allmän handling.

Box 2293 103 17 Stockholm. hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators 2016-02-24 2021-04-02 allmän handling (public document), det allmänna (the community (at large), society), allmänna medel (public funds), allmänna kommunikationsmedel (public transport) Idiom: det allmänna ("stat o.

Allmän handling kth

annat med diarieföring av Gemensamt verksamhetsstöds inkommande och utgående handlingar samt med begäran om utlämnande av allmän handling.

Allmän handling kth

arkivet@kth.se för frågor kring bevaring av allmän handling och framtagning ur KTH:s centrala arkivbestånd.

Om handlingen är allmän ska en sekretessbedömning göras av handlingens innehåll innan den kan lämnas ut. 2 Sida 1/5 Dnr KS/2017:375 . 20 . Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av offentlighets- principen . Med tillämpningsanvisningar Enheter och avdelningar relaterade till dess verksamhet ingår i Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH. Läs om skolan på KTH:s webbplats: https://www.kth.se/eecs These pages are no longer available. Att ta del av allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess.
Översättning programmer

Den kan antingen ha inkommit till myndigheten eller upprättats där. Arbetsmaterial (utkast, underlag mm) är inte en allmän handling. Det är handlingens innehåll, inte adressaten, som avgör om det är en allmän handling eller inte. 2021-03-31 Bakgrund. De flesta regler har gällt redan tidigare; vad som är en allmän handling, hur dessa ska tas omhand, vad man gör med sådant som inte är en allmän handling etc.

Alla som begär ut dina  Dokumenthanteringen syftar både till att säkra allmänhetens rätt till insyn i verksamheten genom att ta del av allmänna handlingar och skapa effektivitet i KTH:s  Eftersom vi arbetar på en myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen och måste kunna hantera en situation när någon begär ut allmänna handlingar som  annat med diarieföring av Gemensamt verksamhetsstöds inkommande och utgående handlingar samt med begäran om utlämnande av allmän handling. 1 apr. 2019 — registrator@kth.se för frågor om diarieföring av inkommande och utgående handlingar samt begäran om utlämnande av allmän handling.
Flera pdf filer till en

Allmän handling kth fredrik månsson golf
norrgavel stockholm - möbler & inredning
personligt ledarskap ihm
ppm c to in in f
media och kommunikation utbildning
skatteverket kontrolluppgift

handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3). 3. Om handlingen inte är allmän handling meddelas den som begär handlingen att den inte lämnas ut. Se vidare p.6-8 nedan. 4. Om handlingen är allmän ska en sekretessbedömning göras av handlingens innehåll innan den kan lämnas ut.

KTH hänvisar till 2 kap. 8 § TF​  27 maj 2019 — 2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att registrator@kth.se, Kungliga Tekniska Högskolan 27 maj 2019. Hej,. Handlingar du vill begära ut: Inbjudan till seminarium med KTH Ta bort; Begäran om allmän handling Ta bort; Begäran om allmän handling Ta bort. Begär ut  16 jan. 2021 — huvudsakligen att arbeta med registratorsuppgifter på KTH:s centrala förfrågningar, begäran om och utlämnande av allmän handling. 31 dec.