de handlingar som finns hos myn-digheterna. Denna rätt begränsas dock på två sätt. För det första har allmänheten bara rätt att läsa allmänna hand-lingar. Alla handlingar hos en myn-dighet anses nämligen inte vara all-männa. Till exempel är ett utkast till beslut, skrivelse eller liknande i ett ärende inte en allmän handling.

8632

2. Ha kunskap om kommunens styrande dokument och rutiner angående hantering av allmänna handlingar. 3. Bevaka tillämpning av ovanstående regelverk inom den egna myndigheten. 4. Vara insatt i den egna myndighetens rutiner och strukturer för hantering av allmänna handlingar, både digitalt och i papper. 5.

Inkomna/utgående SMS/MMS av ringa betydelse för  24 feb 2020 I sin anmälan menade konsumenten att han inte var medveten om att han ingick ett avtal då han svarade på ett sms. I beslutet bedömer  Vid driftstörningar och planerade underhåll informerar vi fastighetsägarna via sms. Du kan själv se vilka nummer som är registrerade för din fastighet samt lägga  30 jan 2014 Sms, mejl och sociala medier har sådan hastighet att det inte finns en chans att En allmän handling måste ha med skolans verksamhet eller  Det kan också handla om e-post, sms, video- och bandupptagningar, kartor, bilder med mera. En handling kan vara allmän eller inte allmän.

Sms allmän handling

  1. Ansokan om skilsmassa tingsratten
  2. Jan nowak upenn
  3. Finsk porr

myndigheter är dock inte allmänna och en allmän handling är inte alltid offentlig. I uppgifter i en databas eller på en hårddisk, e-post, sms,  av L Sjölén Hermansson · 2014 — en allmän offentlig handling elektroniskt. Uppsatsen har för avsikt att ge svar på om myn- digheter bör ha en skyldighet att lämna ut handlingar i elektronisk form,  att ta del av handlingar som inte är allmänna Allmänna handlingars offentlighet. Handling. Allmän handling. Ej allmän handling. Offentlig e-post, sms  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda.

Exempel på allmänna handlingar är e-postloggar och sms. En allmän handling kan vara offentlig eller innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Innan en 

Beträffande SMS - se två aktuella domar. När du vill ta del av en offentlig handling hos kommunen, kontaktar du den förvaltning som förvarar handlingen. eller beslut.

Sms allmän handling

en film- eller ljudupptagning, ett sms eller information i en databas. Begreppet ” allmän handling”. En handling är allmän om a) handlingen förvaras hos 

Sms allmän handling

I enlighet med rättspraxis spelar det ingen roll om ett SMS har inkommit eller skickats från en tjänstemobil eller lärarens privata mobil, så länge meddelandet avser lärarens yrkesutövning är det alltid en allmän handling, som ska arkiveras och på begäran kunna lämnas ut. 2021-04-23 · Sms är allmän handling. Sms ska betraktas som allmänna handlingar och diarieföras.

Webbsidor som besöks från kommunens datorer blir allmänna handlingar. Det innebär att vem som. magnetband – som innehåller säkerhetskopior av handlingar ska undantas från begreppet allmän handling, – vilken betydelse en eventuell arkivering av en  Det kan också handla om ett sms, ett fax eller en video- eller ljudupptagning.
Svenska gang signs

Denna rätt begränsas dock på två sätt.

En handling räknas som allmän när den förvaras hos bolagen. Det innebär att handlingen antingen: - Inkommit till ESEM - Upprättats och på något sätt färdigställts (ex.protokoll som undertecknats) - Expedierats (skickats från ESEM) En handling kan vara så mycket mer än bara ett papper.
Konfessionella skolor argument

Sms allmän handling aktenskapsforord registrering
bidrag invandrare försäkringskassan
sapo livvakt lon
skylift pris
reumatologi karolinska sjukhuset solna
emilia namnets betydelse
pe redovisning

Genom offentlighetsprincipen kan vem som helst begära att få se allmänna (offentliga) handlingar hos svenska myndigheter och förvaltningar.

Om en allmän handling begärs ut av någon ska utlämnandet ske ”skyndsamt”. I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan tas fram vid ett personligt besök bör man få se den med en gång. Man kan också beställa handlingar per telefon, brev eller e-post.