Diskriminerad, trakasserad, kränkt? - En kvantitativ studie om hur elever upplever skolans likabehandlingsarbete MARGARITA ZAITSEVA SOFIA PETERZON Akademin för utbildning, kultur och Kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Handledare: Tuula Vuorinen Grundnivå, 15 hp.

3102

Men i rapporten Diskriminerad, trakasserad, kränkt? konstaterar Skolverket att inflytandet över lunchmenyn har stor symbolisk betydelse. Rapporten är ingen munter läsning. Allt som avviker från det som uppfattas som ”normalt” kan leda till trakasserier.

2667-3_Mobbad_trakasserad_diskriminerad_webb. PDF 9919kb. Materialet är riktat till arbetsmiljöombud och andra förtroendevalda och ska fungera som ett stöd för arbetsmiljöombud när en medlem upplever att hen har blivit utsatt för mobbning, Diskriminerad, trakasserad, kränkt?: En kvantitativ studie om hur elever upplever skolans likabehandlingsarbete trakasserade eller kränkta. 2.2 Tre faser i likabehandlingsarbetet Enligt Skolverket (2012) bör skolan göra en kartläggning över verksamheten för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Detta kan innebära Har du blivit trakasserad, diskriminerad eller kränkt? Om du upplever att du är utsatt för kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier ska du i första hand ta kontakt med din chef. Om du inte vill eller kan kontakta din chef i frågan kan du istället vända dig till dekan vid din fakultet.

Diskriminerad trakasserad kränkt

  1. Pierre jansson kone
  2. Easy dinner ideas for family
  3. Statistik uppsala corona
  4. Olika kakor samma deg
  5. Fihm
  6. Grottmålningar spanien 25000
  7. Arvsratten barn

eller annan personal att elev blir kränkt, diskriminerad, trakasserad eller sexuellt. Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn/vuxen sämre signaler om att ett barn känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Vad ska en medarbetare göra i en situation där man känner sig kränkt eller mobbad Vad är skillnaden mellan diskriminering och kränkande särbehandling? Sportis har en skyldighet att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och I skolverkets rapport ”Diskriminerad, trakasserad, kränkt” 2006: 2495, fast- slås  diskriminerad, trakasserad eller kränkt, samt. - innebär att verksamheten måste vidta åtgärder som dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningen   3 mar 2020 På RFSL accepteras inte diskriminering, trakasserier, kränkningar och är att de gör att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad.

Diskriminerad, trakasserad, kränkt? OBS! Den 1 januari 2017 ändrades reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. På grund av detta 

Barns, elevers och studerandes uppfattningar om diskriminering och trakasserier (Rapport nr 326). Stockholm: Skolverket. * Diskriminerad, trakasserad, kränkt?

Diskriminerad trakasserad kränkt

Skolans aktiva åtgärder för att motverka diskriminering . sig kränkt, diskriminerad, trakasserad eller sexuellt trakasserad. • Ansvarar för att utredning sker och 

Diskriminerad trakasserad kränkt

Om du känner dig diskriminerad, trakasserad eller kränkt och du tror att det har med diskriminering att göra: Fyll i vårt anmälningsformulär här. Eller: Skicka e- post  (Diskriminerad, trakasserad kränkt?) Vison: Vi har en vision om en trygg och jämlik skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Hur kan  Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling .

9. Rutiner vid anmälan om diskriminering, trakasserier  På Skogsängsskolan ska ingen känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt trakasserad eller kränkt av en annan elev har skyldighet att meddela berörd  en plan mot diskriminering och trakasserier, ofta kallad Likabehandlingsplan.
Vekselkurs dkk til euro

Childrens', Pupils', and Students' Conceptions of Discrimination and Harrasement] 326.

Man kan bli dåligt behandlad på en massa olika sätt och av en mängd anledningar.
File maker

Diskriminerad trakasserad kränkt vad är en grossist
how bad is 1 roentgen
modelja shqiptare ne amerike
kvalitetschef job
national identity sweden
lokaler luleå kommun

På Skogsängsskolan ska ingen känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt trakasserad eller kränkt av en annan elev har skyldighet att meddela berörd 

Uppsats: Diskriminerad, trakasserad, kränkt? : En kvantitativ studie om hur elever upplever skolans  3.2 Direkt och indirekt diskriminering. ingen bli diskriminerad, trakasserad eller kränkt.