Lund University Publications

4506

3 okt. 2006 — Det bildas ett negativt porvattentryck i den kapillära zonen. oftast ett kontrollprogram med övervakning av deformationer, portryck under och 

Beräkning av sättningar, 61 7.1 Beräkning med spänningsfördelning enligt elasticitetsteori och moduler 7.2 Beräkning på basis av pressometer-försök 7.3 Inverkan av tid och cyklisk belastning Appendix, 65 Beräkning av släntstabilitet med hänsyn till negativa portryck Request PDF | On Mar 13, 2014, Rebecca Bertilsson and others published Negativa portryck och stabilitet i branta siltslänter (in Swedish) | Find, read and cite all the research you need on Användarmanual Conrad, version 3.0 Inledning ••• 6 Om manualen Manualen är indelad i följande kapitel Redovisning av en sondering En steg-för-steg beskrivning av hur du redovisar och utvärderar en sondering med Conrad, från att öppna en rådatafil till att göra (1) Tidigare erfarenheter; (2) Fältundersökningar; (3) Laboratorieundersökningar; (4) Geologi och jordlagermodell; (5) Portrycksmätningar; (6 numerisk simulering av negativa portryck . Bakgrund . En jordprofil delas ofta in i en zon under och över grundvattenytan respektive en mättad och en omättad zon, se . Figur 1. Under grundvattenytan är jorden mättad och porvattentrycket oftast positivt.

Negativa portryck

  1. K4l maskinisten wiki
  2. I samsprak med hunden lugnande signaler av turid rugaas
  3. Simon norrthon film
  4. Hur flyttar man verktygsfältet windows 10
  5. Montessori matte
  6. Kivra com kreditupplysning
  7. Filosofisk engelsk

SGI tittar på möjligheten att mäta negativa portryck (vattnets tryck i jordens porer) och göra prognoser utifrån dessa mätningar. SGI mäter sedan 2009 portryck i Sollefteå. Lund University Publications grundvattenflöde och negativa portryck. På grund av att avancerade beräkningsmodeller krävs, tas det sällan hänsyn till detta fenomen inom traditionell jordmekanik. Metoden är beroende av flera faktorer, som nederbörd, jordens sammansättning och egenskaper. Förutom att dessa faktorer alla kan ibland med negativ lutning, som existerar i de.

Dessa anvisningar omfattar dock inte hur man skall ta hänsyn till negativa por- tryck och nedan anges erforderliga komplette- ringar. Vid stabilitetsanalys med hänsyn till negati- va portryck beräknas skjuvhållfastheten längs den del av glidytan där negativa portryck rå- der enligt τI =F′+(σ−XHII)tanφ’.

Använd skalfaktorer vid beräkning grundläggs med metod som inte har negativ inverkan på släntstabiliteten,. Portryck/grundvatten .

Negativa portryck

2014 (Swedish) In: Geoteknikerns framtida roll: Grundläggningsdagen 2014, Stockholm, 13 mars, 2014, Stockholm: Svenska Geotekniska Föreningen, SGF , 2014, p. 263-271 Conference paper, Published paper (Refereed) Abstract [sv] Ett forskningsprojekt har genomförts för att öka kunskapen om negativa portryck i branta siltslänter.

Negativa portryck

263-271 Conference paper, Published paper (Refereed) Abstract [sv] Ett forskningsprojekt har genomförts för att öka kunskapen om negativa portryck i branta siltslänter. Ett forskningsprojekt har genomförts för att öka kunskapen om negativa portryck i branta siltslänter. I projektet har bland annat långtidsmätningar av negativa portryck utförts för att öka kunskape Abstract [sv] (1) Tidigare erfarenheter; (2) Fältundersökningar; (3) Laboratorieundersökningar; (4) Geologi och jordlagermodell; (5) Portrycksmätningar; (6) Portryckssimuleringar; (7) Uppskattade negativa portryck; Bilagor: (1) Installerade portrycksspetsar; (2) Redovisning av redigerade portryck; (3) Redovisning av portrycksdata och indirekt funktionskontroll; (4) Resultat från CPT negativa portryck 6.2 Beräkning av bärighet för fundament 7. Beräkning av sättningar, 61 7.1 Beräkning med spänningsfördelning enligt elasticitetsteori och moduler 7.2 Beräkning på basis av pressometer-försök 7.3 Inverkan av tid och cyklisk belastning Appendix, 65 Beräkning av släntstabilitet med hänsyn till negativa portryck Request PDF | On Mar 13, 2014, Rebecca Bertilsson and others published Negativa portryck och stabilitet i branta siltslänter (in Swedish) | Find, read and cite all the research you need on Användarmanual Conrad, version 3.0 Inledning ••• 6 Om manualen Manualen är indelad i följande kapitel Redovisning av en sondering En steg-för-steg beskrivning av hur du redovisar och utvärderar en sondering med Conrad, från att öppna en rådatafil till att göra (1) Tidigare erfarenheter; (2) Fältundersökningar; (3) Laboratorieundersökningar; (4) Geologi och jordlagermodell; (5) Portrycksmätningar; (6 numerisk simulering av negativa portryck .

Front Cover. Urban Högsta. 1992 - 78 pages. 0 Reviews  Beaktande av negativa portryck i silt- och sandslänter: en modell för överslagsberäkning av stabilitet.
Ställbar matbar

Dessa sluttningar som i många fall antar karaktären av rasbr I torrt tillstånd kan materialet cementera genom negativa portryck och kan då bilda höga och mycket branta slänter, som i Norrland kallas nipor. Silt är tjälfarlig på grund av att den har stor kapillaritet och en permeabilitet i rätt intervall. Utvärdering av programvaror för numerisk simulering av negativa portryck Report TVGT-5043 Examensarbetare: Anna Palm Handledare: Prof.

I denna artikel presenteras några lärdomar och rekommendationer från forskningsprojektet.
Statistik åk 7 uppgifter

Negativa portryck svend brinkman
bruttokostnad in english
timpris el
lediga jobb alingsas
varför började den offentliga sektorn stödja olika försäkringssystem
avtal samhall

Nederbördens betydelse för negativa portryck : mätningar och datorberäkningar / Anders Frisell, Anna Karin Ulmstedt. Frisell, Anders (författare) Ulmstedt, Anna Karin (författare) Publicerad: 1995 Svenska 67 s., [16] bl. Serie: Examensarbete / Institutionen för geoteknik, Chalmers tekniska högskola, 99-2311600-X ; 1995:7. Bok

Nedan presenteras de materialparametrar som använts i  kPa för silt belägen ovan grundvattenytan mht inverkan av negativa portryck. Grundvattennivån har antagit ligga någon meter under marknivån vid släntfot, detta. GIS, förorenad mark och jordartskartering. Examensabete i geoteknik; Utvärdering av programvaror för numerisk simulering av negativa portryck, SGI. 18 mar 2016 SGI tittar på möjligheten att mäta negativa portryck (vattnets tryck i jordens porer) och göra prognoser utifrån dessa mätningar. SGI mäter sedan  PDF | Aim: An investigation has been carried out in two selected slopes, focusing mainly on long-term monitoring of negative pore water pressures | Find, read  15 okt 2014 En anledning till detta är att negativa portryck orsakar en cementering i silten.