Kursplan - Moderna språk. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

4167

Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och omvärldskunskaper samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Hej, Jag laste B-sprak Kurs A och Kurs B pa Gymnasiet (tog studentexamen 2000) och tolkade nuvarande regelverk for meritpoang som att dessa tva kurser tillsammans skulle ge 1.5 meritpoang. Här kan du räkna ut din egen meritpoäng. För vilka områdesbehörigheter vill du veta din meritpoäng? Alla 1 - Jurist, Lärare 2 - Lärare 3 - Arkitekt, Agronom, Landskapsarkitekt 4 - Civilekonom 5 - Psykolog, Socionom 6 - Studie- och yrkesvägledare, Lärare 7 - Sjöingenjör, Sjökapten 8 - Högskoleingenjör, Ortopedingenjör 9 Meritpoäng ska inte blandas ihop med meritvärdet som är dina betyg från grundskolan.

Moderna sprak meritpoang

  1. Christoffer stendahl
  2. Fangoria mitt ditt och datt

Kurser som krävs för särskild behörighet ger inte meritpoäng. Hitta gymnasiekursers meritpoäng och beräkna din egen meritpoäng 2017 föreslog Tillträdesutredning­en (SOU 2017:20) att meritpoängssyste­met skulle avskaffas. Utredningen skickades på remiss. Samtliga tunga remissinstanser höll med. När propositionen ”Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande” kom och sedan riksdagsbehandla­des våren 2018 fanns varken utreda­rens förslag eller remissinstansernas ställningstagande Meritpoäng modersmål.

Om steg 3 krävs för behörighet (till den utbildning eleven vill söka på högskolan) ger steg 4 1,0 meritpoäng. Läser eleven steg 5 i det aktuella språket eller minst steg 2 i ett annat modernt språk får eleven 0,5 meritpoäng till. Eleven kan inte få poäng både för steg 5 och steg 2 och för att få 0,5 poäng för steg 2 måste eleven ha kvalificerat sig

Our aim is to publish all articles from 1906 and onwards electronically, by gradual stages. Moderna språk är språk som talas idag. Begreppet sätts ofta – särskilt i akademiska sammanhang – i motsats till klassiska språk (latin och klassisk grekiska), som behandlar utbildning i två numera historiska språk.

Moderna sprak meritpoang

Max 1,5 meritpoäng. Moderna språk steg 3 ger 0,5 meritpoäng (om den inte krävs för behörighet). Steg 4 ger ytterligare 0,5 meritpoäng. Om Steg 3 krävs för behörighet, ger steg 4 1,0 meritpoäng. Steg 5 eller steg 2 i ett annat språk ger ytterligare 0,5 meritpoäng.

Moderna sprak meritpoang

I det svenska obligatoriska skolsystemet är franska, spanska och tyska vanligast vid studier i moderna främmande språk  av K Bäcklund · 2020 — ex. tyska, franska eller spanska utan mer att uppfylla föräldrarnas förväntan eller för att få bra betyg eller meritpoäng för att söka in till gymnasiet,  Eleverna fortsätter sedan att läsa samma språk i årskurs 7. Ett betyg i moderna språk ger så kallade meritpoäng, vilket innebär att det läggs till i  Vem kan få meritpoäng? Meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik kan du få om du har något av följande: Läs in din behörighet till högskola och universitet eller komplettera din gymnasieutbildning. Kategorier: Spanska · Spanska 3 · meritpoäng · Moderna språk. Hej Har en fråga om meritvärde.

Prövningen utgår från  Provmaterialen i moderna språk är - till skillnad från de nationella proven i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik - inte  Dokumentär av Stig Björkman med Harriet Andersson och Bibi Andersson. Runge har erövrat ett nytt språk – Alba. Visa mer av på Facebook. Om du använder en av våra rekommenderade börser kan du överföra din fiatvaluta till krypto och sedan använda den kryptovalutan för att köpa YFI. Steg 3. Köp  Steg 3. Bestäm hur du vill handla. Att ha en stark handelsstrategi är nyckeln till framgång när du handlar med XVG-tokens.
Skolmat gävle sodexo

Teckenspråk likställs inte med moderna språk och ger därför inte meritpoäng. Utbildningsutskottet vill nu att även teckenspråk ska kunna ge meritpoäng. Meritpoäng kan du få för kurser i engelska, matte och moderna språk, du kan få max 2,5 meritpoäng. Engelska 1,0 meritpoäng matematik max 1,5 meritpoäng och moderna språk max 1,5 meritpoäng. Vilka kurser du får meritpoäng för beror på vilken behörighet som krävs för utbildningen du söker, samma kurs kan vara en behörighetsgivande kurs och en meritpoängskurs.

Du får poängen om du fått godkänt betyg i kursen (minst E) och kursen inte krävs  Ett betyg i moderna språk ger en så kallad meritpoäng. När du ska söka till gymnasiet kommer dina bokstavsbetyg att räknas om till siffror (ett meritvärde som är  27 jan 2019 Den nya regeringen bör avskaffa systemet med meritpoäng i gymnasiet. Färre elever lär sig moderna språk på djupet i gymnasieskolan idag,  Meritpoäng och antagning till högskola och universitet.
Onestop reporting

Moderna sprak meritpoang one man orchestra
fullmakt for forsaljning av fastighet
göteborgs universitet organisationsnummer
saab nevs news
lon kundtjanstmedarbetare

Moderna språk has been published every year since 1906, and it is thus one of the oldest journals of its kind in the world. Until 2008, Moderna språk came out in a printed version, but from 2009 it is published as a web-based journal on the Internet. Our aim is to publish all articles from 1906 and onwards electronically, by gradual stages.

Du får meritpoäng i framförallt avancerade kurser i Moderna språk, matte och engelska. Du kan max 1,5 poäng för kurser i Moderna språk. Då ger Moderna språk 3: 0,5 poäng, Moderna språk 4 ger 1 poäng och Moderna språk 5 ger 0,5. Lite beroende på vilka kurser som krävs för behörighet till den utbildning du söker. Meritvärdet är summan av dina 16 eller 17 bästa betyg.