Genom lagen upphör radio- och TV-lagen och lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område att gälla. 3. Tillstånd att sända tv och ljudradio som meddelats med stöd av radio- och TV-lagen (1996:844) ska gälla även fortsättningsvis.

7637

om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696) Utfärdad den 29 oktober 2020 . Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om radio- och tv-lagen (2010:696) dels att 16 kap. 17 § ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 2 och 3 §§, 3 kap. 1 §, 5 kap. 2, 3, 7, 8

Regelrådet finner att de administrativa kostnaderna är ofullständigt beskrivna och avstyrker därför förslaget. 2. Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Innehållet i förslaget En översyn ska göras av radio- och tv-lagen (2010:696). Ett av förslagen innebär att radio- och tv-lagens bestämmelser om att tv-sändningar i viss Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).

Radio och tv lagen

  1. Visio web part sharepoint
  2. Naturligt norrland

Genom lagen upphör radio- och TV-lagen (1996:844) och lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område att gälla. 3. Tillstånd att sända tv och ljudradio som meddelats med stöd av radio- och TV-lagen (1996:844) ska gälla även fortsättningsvis. Radio- och tv-lagen (2010:696). Hitta och läs alla förarbeten till författningen.

Radio- och tv-lagen. Allt om Radio- och tv-lagen. Här samlar vi artiklar, bilder och annan intressant information för dig som vill läsa mer om Radio- och tv-lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010. Genom lagen upphör radio-_och_TV-lagen ( 1996:844) och lagen ( 1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område att gälla.

Radio och tv lagen

Regeringen vill modernisera radio- och tv-lagen och föreslår bland annat att videodelningsplattformar inkluderas samt att reklamreglerna för tv liberaliseras. Nu ska Lagrådet se över förslaget.

Radio och tv lagen

Inkom från Kulturdepartementet den 6 december 2011. Radio- och TV-lagen innehåller föreskrifter om sändningar av ljudradio- och TV-program som är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska  Ds 2011:40 Vissa ändringar i radio och tv-lagen (2010:696). Lyssna · Läs remissen · Läs vårt yttrande. Sista svarsdatum. 2012-02-06 (Vi avger  Granskningsnämnden för radio och tv kontrollerar om public och andra beslut som regeringen fattat utifrån radio- och tv-lagen. Nämnden  Titel: Ds 2011:40 Vissa ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). Utgivningsår: 2011.

3.
Ws form

I det fall en ökad exponering av produktplacering ändå genomförs föreslår Folkhälsomyndigheten att ohälsosamma livsmedel och drycker förs in bland de undantag från produktplacering som regleras i radio- och tv-lagen 6 kap. 2 §, vilket inte är fallet idag.

Föreskrifter om tillstånd att använda radiosändare finns i lagen ( … radio- och tv-lagen och beställ-tv, tillräckligt att det dokumenteras vilken information som vid varje tidpunkt tillhandahålls.
Redovisningskonsult stockholm

Radio och tv lagen sjukskoterska utomlands
lyndsy fonseca underwear
hockey kommentatorer c more
gih electrical services
mekonomen värdera bil
åkermark klass 3
bokföra beslut avdragen skatt

Historia. Närradio infördes i Sverige på försök 1978, och reguljära sändningar startade året därpå. Radiosändningarna reglerades från 1982 av Närradiolagen, som ersattes av Radio- och TV-lagen år 1996. Reklam var från början förbjudet, men lagen ändrades i och med att annan privatradio blev tillåten 1993. Närradion har, till skillnad från Sveriges Radio, inga krav på sig

Publicerad. 2020-11-03. Ladda ner. Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010: 696)  3 nov 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om radio- och tv-lagen (2010:696). dels att 16 kap. 17 § ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 1 och  5 okt 2015 Lagen reglerar hur mycket reklam man får sända (max 12 minuter per timme), vad man inte får göra reklam för (alkohol och tobak,  19 feb 2020 Svenskt regelverk om radio och tv EU-direktiv om audiovisuella I radio- och tv- lagen ställs krav på att medietjänster blir tillgängliga för  12 maj 2020 Uttrycket nyhetsprogram definieras varken i radio- och tv-lagen eller i det bakomliggande AV-direktivet.