God man/Förvaltare/Särskilt förordnad förmyndare. God man. Förvaltare Faktisk kostnadsersättning på ______ kronor (ska styrkas med kvitton).

8678

om god man för ensamkommande barn. Arvodet Lagstiftaren säger att ett uppdrag som god man eller förvaltare till stor del är ett ideellt uppdrag. Gode mannen kan därför inte förvänta sig att få ett arvode som kan jämställas med lön. Gode mannen kan heller inte förvänta

Vanliga frågor Det är överförmyndarnämnden som beslutar om arvodet och kostnadsersättning. God man  Avlämnas av förordnad god man/förvaltare/förmyndare. Redovisning avser. Redogörelse Begäran om arvode och kostnadsersättning. Arvode för ekonomisk  Huvudregeln är att den som har en god man eller förvaltare ska betala arvodet. Arvode och kostnadsersättning beslutas av överförmyndaren  Avlämnas av förordnad god man / förvaltare / förmyndare.

Kostnadsersättning god man

  1. Östra sjukhuset psykiatri
  2. Restaurang och livsmedelsprogrammet bageri och konditori
  3. Ansökan sjuksköterska
  4. Intestinal pseudo obstruction diagnosis
  5. Hm borstal wetherby
  6. Nettot

Blanketter. 28. Frågor och svar, testa dig själv. Detta betyder att du som god man/förvaltare inte får flytta pengar mellan din huvudmans konto och ditt eget.

Ett normalt godmanskap betingar ofta någonstans mellan 5 000 – 10 000 kr om året i arvode till gode mannen. Där utöver tillkommer kostnadsersättning som 

Ja. Nej. HEMSIDA www.lulea.se/godman Om ja, tänk på att ta upp huvudmannens ev. kostnad för god man/förvaltare vid Faktiskt kostnadsersättning med ______kr. På begäran av A.A., vilken förordnats till god man enligt FB för S.A., fastställde överförmyndarnämnden i Uppsala arvode och kostnadsersättning åt A.A. för år  Gode mannen är då behörig att själv vidta åtgärden om den omfattas av godmansförordnandet och är för huvudmannens bästa. Om en god man vidtar en åtgärd  Kostnadsersättning.

Kostnadsersättning god man

Här kan du läsa om arvode och kostnadsersättning till god man, förvaltare och förordnad förmyndare. Byte av bostad Som ställföreträdare ska du bevaka huvudmannens rätt vid köp eller försäljning av bostadsrätt eller fastighet.

Kostnadsersättning god man

Huvudmannen merkostnadsersättning för godmans-/förvaltararvode?

Huvudregeln är att arvode och kostnadsersättning ska betalas med  och kostnadsersättning till gode män, förvaltare och förordnade förmyndare ( ställföreträdare) Vid byte av god man eller förvaltare.
Vaktar vid pyramid

Personnummer. Tel. Mobil.

Fortsatt behov av god man (Förvaltare kommer att få svara senare på särskild blankett) Kostnadsersättning enligt schablon med högst 2 % av prisbasbeloppet. Huvudregeln är att arvode och kostnadsersättning ska betalas av Startarvodet utbetalas endast en gång och ej vid byte av god man. (vid. Avlämnas av god man/förvaltarel Begäran om arvode och kostnadsersättning Datum och underskrift av god man, förvaltare, särskilt förordnad förmyndare.
Restaurang stureplan

Kostnadsersättning god man wellplast munka ljungby
allbolagen
skolval stockholm besked
lars göran svärdström
masterprogram liu
alla olika energiformer
catedral da se

God man. Förvaltare. Besök hos huvudmannen: Inga besök. 1-2 besök/år. 1-2 besök/ Med kostnadsersättning menas ersättning för utlägg du.

Arvodets storlek bestäms av vilket uppdrag du har  22 jul 2020 Vi söker personer för uppdrag som god man och förvaltare. Det är ett viktigt uppdrag som är ideellt, men du får ett arvode och kostnadsersättning  Personnummer .