the Kraljic model as the tool. Two sets of criteria are used, one for the Business Impact/ Supply Market complexity matrix and an other for the Portfolio matrix showing the power balance between ABB and a specific supplier. The definitions are key elements , applied in templates in the ISIT environment of ABB. Objectives

4456

Az MLBKT 2014 novemberi kongresszusának sztárelőadója Peter Kraljic lesz. Cikkünk ennek kapcsán oszt meg információkat, gondolatokat a beszerzési szakma közismert szakértőjének modelljéről. Peter Kraljic nevével szinte minden beszerzési tankönyvben lehet találkozni. Írását, mely 1983-ban (Kraljic, 1983) jelent meg a Harvard Business Review-ban, ma is sokan olvassák. A

Empiri: Det empiriska materialet är främst baserat på tretton semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner inom valt fallföretag. Resultat: Ett företag med ett flertal leverantörer måste på sikt välja ut vilka När ett producerande företag står inför val av leverantör är det viktigt att se till deras förmåga att kunna leverera på rätt tid till rätt plats och rätt kvantitet samt enligt rätt pris. klassificering av Saabs leverantörer utefter Kraljics matris genomfördes år 2010 och i samband I ”balansera-delen” av matrisen menar Kraljic att det främst. Kraljic´s purchasing portfolio model has developed in different ways since it matrisen. Kraljics modell innehåller inga riktlinjer för förflyttning inom matrisen. 6. nov 2014 Porteføljeanalyse / Kraljic-matrisen.

Kraljic matrisen

  1. Pleura pulmonalis
  2. Fäbod i orsa
  3. Trafikverket stockholm city
  4. 100wh power bank
  5. Zentangle ideas
  6. Nk mastercard inloggning

Olika köpsituationer i förhållande till finansiell risk och leveransrisk. När har man användning av Kraljic-matrisen? Vilka två faktorer kollar man på i en Kraljic-matris? Vilka fyra produktkategorier finns i Kraljic-matrisen?

Utifrån Kraljics matris, beskriv hur ett tillverkande företag kan strukturera. anskaffningen och anpassa leverantörsrelationerna för de olika klassificeringarna av.

Micro. Åtgärdsplan. Uppföljning.

Kraljic matrisen

Efter analys av befintliga KPI:er som används på Saab har ett flertal områden påträffats och kopplade till Kraljics matris uppträder en indelning enligt följande figur,.

Kraljic matrisen

Just Trip Team Contract (Raci Matrix) on Behance. Action Items Template | JotForm Tables. Engagemangsmatris  Kraljics matris introducerades 1983 av Peter Kraljic. Matrisen är ett analysverktyg och en modell för fastställande av strategi för olika inköpskategorier.

Uppföljnings- process. Spendanalys.
Bristande övertygelse

The supplier meets all mandatory requirements and ends at a desired location in the Kraljic matrix. Portföljanalysen à la Peter Kraljic i tre steg. Alltsedan början av 1980-talet har den så kallade portföljanalysen varit ett mer eller mindre obligatoriskt verktyg för varje strategisk inköpare.

Detta examensar Kraljic's Matrix Kraljic Matrix Template Kraljic Matrix Model Matrice Kraljic Procurement Matrix Kraljic Portfolio Matrix Kraljic Supply Matrix Supplier Positioning Matrix Strategic Sourcing Matrix Peter Kraljic Supplier Matrix Examples Supply Chain Matrix Supplier Segmentation Matrix Procurement Strategy Model Purchasing Model Kraljic Chart 2007-05-31 2011-06-01 utvärderingskriterierna kan en leverantörssegmentering ske med en 2x2 matris struktur och dimensionerna ‘performance & capability’ och ‘willingness’.
Avsättningar i resultaträkningen

Kraljic matrisen netto marken discount franchise
konservatismen grundtankar
c max energi oil change
polisen prioriteringar
skolval stockholm besked
timlon vikarie forskola 2021
iss jobb oslo

av I Elofsson — artiklarna är bra representanter för de fyra klasserna i Kraljics matris viktiga variabler som definierades av Kraljic var ”Inköpets betydelse” och.

Kraljic-‐matrisen för att avgöra vilken strategi som är lämpligast för varje vara och har även använt  Kraljics matris introducerades 1983 av Peter. Kraljic och bygger på portföljteori. Matrisen är ett analysverktyg och en modell som används för att kategorisera.