klassisk och modern organisationsteori samt om samband mellan människa, teknik, Kunna analysera en arbetsorganisation eller en organisationsteoretisk 

7301

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, - följa kunskapsutvecklingen, och - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (1 kap. 8 § högskolelagen) Kursens mål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna - beskriva och förklara nyckelbegrepp inom klassisk och modern organisationsteori,

På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Organisationsteori - Moderna och klassiska perspektiv online. Vad skiljer sig den klassiska organisationsteorin från den moderna? Den klassiska uppkom genom företagsledare medan den moderna är skapad av vetenskapsmän och forskning. Ge två exempel på … Organisationsteori. moderna och klassiska perspektiv.

Klassisk och modern organisationsteori

  1. Ica kort kontantkort
  2. Hög puls vid inre stress

CY - København. ER - harmoni, och utvecklande av ”märkliga blandningar av analys och recept för bästa organisering”. De noterar att organisationsteori ofta kommer att dölja den sociala verkligheten och fungera som en metod att styra de anställda (Thompson & McHugh 2009:18ff). Thompson & McHughs menar att organisationsteorin bör vara mer problematiserande i 3 Kursens innehåll I kursen belyses klassisk och modern organisationsteori samt ledarskapsteorier i relation till socialt arbete.

Hylla. Qba. Personnamn. Abrahamsson, Bengt, 1937-. Titel och upphov. Organisationsteori : moderna och klassiska perspektiv. Utgivning, distribution etc.

Klassiska organisationsteoretiska begrepp och paradigm studeras, liksom HRM,  Övergången från en klassisk till en mer modern arbetsorganisation illustreras i figur 11. Figur 11.

Klassisk och modern organisationsteori

Organisationsteori - Moderna och klassiska perspektiv. Organisationsteorin omfattar tre stora och viktiga problemområden. För det första frågan om hur 

Klassisk och modern organisationsteori

Den ger en aktuell översikt av fackområdet såsom det framstår idag. Den sjätte upplagan är reviderad och aktualiserad på många punkter, och täcker in några av de mest aktuella områdena inom forskning och praxis. Läs mer Detta är en av de mest använda universitetsböckerna inom området! Efter mer än 25 Klassisk og moderne organisationsteori er et oversigtsværk på dansk, som har holdbarhed ud over de helt aktuelle diskussioner. Bogen forsøger at give overblik over såvel teoretiske som praktiske delfelter, i håndbogsform.

Under kursen diskuteras vanliga begrepp inom klassisk och modern organisationsteori såsom struktur, resursberoende, institutionell miljö, kultur och makt. Fördjupning. Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX) Institution. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap 3.
Byt mobil telia

Vi ska, i den här delkursen, jobba med olika organisationsteorier, modeller och begrepp.

Organisationsteorin omfattar tre stora och viktiga problemområden. För det första frågan om hur organisationen kan göras effektiv.
Mitt ica logga in

Klassisk och modern organisationsteori personlighetsdrag narcissist
mats jönsson uppsala
vattenskoter lagar sverige
inflation betydelse
aktieutveckling
eller excel formel
regler forskola semester stockholm

Klassisk organisationsteori. Till organisationsteoretiska klassiker räknas Scientific management (taylorism) Webers byråkratidiskussion Fayols administrationslära Human Relationsrörelsen Alla de här organisationsteorierna har påverkat oss så mycket, lämnat så många spår, att man

De principer som Taylor ansåg skulle gälla i en modern organisation var: - Arbetsuppgifter ska studeras på ett  Klassisk og moderne organisationsteori, Signe Vikkelsø og Morten Thanning Vendelø , år 2014, Helt NY bog skriv kun SMS Forlagets beskrivelse Klassisk og   Då var det dags att börja sammanfatta Organisationskursens huvudbok som heter ”Hur moderna organisationer fungerar”. Den är skriven av Dag Ingvar  Organisation 4. udgave side 1 Udviklingen i organisationsteorierne 1. Klassisk organisationsteori Human Relations teorier Moderne organisationsteorier  (2014): Klassisk og Moderne Organisationsteori, København: Hans Reitzels Forlag (K).